Directe toegang

Bij BACK kunt u ook terecht zonder verwijsbriefje. Het is mogelijk om dan een screening uit te voeren en samen met u te bekijken of Bekkenfysiotherapie voor u de juiste behandelmethode is. Deze screening bestaat uit een uitgebreide anamnese en uitleg van de anatomie aangevuld met een lichamelijk onderzoek. Indien een inwendige handeling noodzakelijk is om de bekkenbodemspieren te testen zal hiervoor, met uw toestemming, een tweede afspraak gemaakt worden. Voor kinderen is wel een verwijsbriefje van de huisarts of specialist noodzakelijk.