Rectumchirurgie

Sinds een jaar is in het IJsselland Ziekenhuis de Bekkenfysiotherapie toegevoegd aan het zorgpad                                                   Low Anterior Resectie ( met of zonder stoma)

Dit betekent Bekkenfysiotherapie om uw bekkenbodemspieren te onderzoeken en op de juiste manier te gebruiken en te oefenen.

In de praktijk betekent dit:

1. consult na de operatie

2. indien er sprake is van terugplaatsing dan een consult na de naadcontrole en vlak voor de operatie

3. na de terugplaatsing

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten.

Kijk hier voor informatie over het plaatsen van een tijdelijk stoma

http://www.yslfolder.nl/specialismen/0_1451941415_9RIHXz/054_DUB_KL-Darmstoma_een_kunstmatige_uitgang_voor_ontlasting.pdf