Tarieven

Eerste consult:

Intake/Onderzoek plus behandeling Manuele Therapie € 68,-

Intake/ Onderzoek plus behandeling Bekkenfysiotherapie € 75,-

Duur: 1 uur,  er worden 2 behandelingen gedeclareerd

Vervolgtraject:

Behandeling Fysiotherapie € 32,-

Behandeling Manuele Therapie € 42,-

Behandeling Bekkenfysiotherapie € 48,-

Duur 30 minuten, er wordt 1 behandeling gedeclareerd

Toeslag aan huis behandeling € 20,-

Deze prijzen worden aan u berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

Indien u verzekerd bent bij Caresq, Z en Z/Eno of De Friesland dient u de factuur, na betaling aan ons,voor uw behandelingen zelf in bij uw verzekering. De vergoeding is per verzekering verschillend u kunt dit nalezen in uw polis onder “ongecontracteerde zorg”.

Verhindering:

Dit kan via de mail( 24 uur per dag), per SMS/App ( niet voor 7.30 uur en na 20 uur) of via onze afsprakenlijn.

Bij niet verschijnen of te laat afmelden (korter dan 24 uur) worden onderstaande kosten bij u in rekening worden gebracht:

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie € 25,-

Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie € 30,-

Niet nagekomen afspraak Bekkenfysiotherapie € 36,50

Betalingen: Direct na de behandeling of middels factuur binnen 14 dagen.