Tarieven

Intake zonder verwijzing Behandelcode 1864 € 48,00
Intake met verwijzing Behandelcode 1870 € 48,00
Eenmalig onderzoek op verzoek van een medicus Behandelcode 1400 € 58,00
Duur: 45 minuten, er wordt 1 behandeling gedeclareerd, indien op uw verzoek ook een behandeling plaats vind is het waarschijnlijk, na overleg met u, dat er 2 behandelingen worden gedeclareerd
Onderzoek plus behandeling Behandelcode 1870 of 1864 én behandelcode 1600
Duur:60 minuten, er worden 2 behandelingen gedeclareerd.

Fysiotherapie Behandelcode 1000 € 35,00
Bekkenfysiotherapie Behandelcode 1600 € 48,00
Manuele therapie Behandelcode 1200 € 46,00
Toeslag aan huis behandeling € 20,-
Maple Elektrode € 65,- , wordt door sommige verzekeraars vergoed, check uw eigen zorgverzekering.
Deze prijzen worden aan u berekend indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

Indien u verzekerd bent bij Caresq, Z en Z/Eno of De Friesland dient u de factuur, na betaling aan ons,voor uw behandelingen zelf in bij uw verzekering. De vergoeding is per verzekering verschillend u kunt dit nalezen in uw polis onder “ongecontracteerde zorg”.
Met ingang van 2020 is Zorg en Zekerheid/Eno de enige verzekering waar wij geen contract mee hebben.

Verhindering:

Dit kan via de mail( 24 uur per dag), per SMS/App ( niet tussen 20 uur en 7.30 uur) of via onze afsprakenlijn.

Bij niet verschijnen of te laat afmelden (korter dan 24 uur) worden onderstaande kosten bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn NIET declareerbaar bij uw verzekering.

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie € 29,50

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij trachten de kosten van de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar te declareren. Helaas kan het voorkomen dat u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie. In dat geval zijn de kosten voor uw eigen rekening. Wij hanteren de volgende voorwaarden:
•Kosten die voortvloeien uit een (para-)medische behandeling of verstrekking worden bij de patiënt (of vertegenwoordiger) in rekening gebracht. Het notabedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van BACK te zijn bijgeschreven.
•Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke. BACK is dan gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij om, ontvangen nota’s, altijd eerst te voldoen aan BACK. Hierna kan deze voor een eventuele vergoeding bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar kan men aangeven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan.

Opmerkingen, vragen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 14 dagen na factuurdatum indienen bij BACK.