Vragenlijst

Hieronder vind u een vragenlijst voor kinderen met ontlastingsproblemen en verderop ook voor urineproblemen. U kunt deze invullen en naar ons verzenden : bekkenadvies@gmail.com , we kunnen u dan een advies geven of bekkenfysiotherapie bij uw kind een optie is.                                        

Vragenlijst voor kinderen met ontlastingsproblemen Bron: Bulk, 2008.

1.Hoe verliep de zindelijkheidsontwikkeling?

Wanneer zindelijk voor urine?                        overdag                               ’s nachts

Wanneer zindelijk voor ontlasting?                  overdag                               ’s nachts

2.Was uw kind meer dan 6 maanden zindelijk voor ontlasting?  

Ja /  Nee ,  Zo ja, wanneer?

3.Zijn er gebeurtenissen aan te wijzen waarna de onzindelijkheid weer begon? 

Ja  /  Nee  ,  Zo ja, welke?

4. Hoe vaak had uw kind de afgelopen maand ontlasting in zijn onderbroek?

1-4 maal per maand / 2-3 maal per week / 4-6 maal per week

5. Op welk tijdstip van de dag had uw kind een vieze broek?

’s Ochtends /na school/op een willekeurig moment/ overdag /dag en nacht

6. Hoe is de ontlasting van uw kind?

altijd dun en kleine beetjes / normaal / hard en in grote hoeveelheden

7.Heeft uw kind pijn bij het poepen? 

Ja / Nee

8.Heeft uw kind ten minste vier maal per week buikpijn?

Ja/Nee

9.Voelt uw kind aandrang om te poepen?

Ja / Nee

Gaat uw kind zelf naar het toilet?  Ja / Nee

Moet u uw kind naar het toilet sturen? Ja / Nee

10.Hoe gaat het met eten?  

Heeft uw kind een goede eetlust?   Ja/ Nee

Eet uw kind elke dag fruit, groente en brood? Ja/ Nee

Heeft uw kind als zuigeling voedselallergie gehad?Ja / Nee

11. Gebruikt uw kind medicatie? 

Ja /Nee     Zo ja, welke?

12. Hoe reageert de omgeving op de vieze broeken?

Binnen het gezin:                                                           Op school:

13. Wat heeft u geprobeerd om de onzindelijkheid te laten stoppen?

Vragenlijst voor kinderen met urineproblemen  Bron: Hirasing, 1994b.

1.Heeft overdag alleen natte plekjes in de broek 

Ja/Nee

2.Droge perioden overdag zijn korter dan 30 minuten

Ja/Nee

3.De plasfrequentie overdag is 8 of meer

(terwijl voldoende tijd wordt genomen) Ja/Nee

4.De plasfrequentie overdag is 3 of minder

Ja/Nee

5.Kan vaak de plas niet ophouden

Ja/Nee

6.Gaat hurken of knijpt om de plas op te houden

Ja/Nee

7.Moet persen om te plassen

Ja/Nee

8.Heeft een onderbroken of staccato straal

Ja/Nee

9.Heeft een slappe straal

Ja/Nee

10.Druppelt steeds na

Ja/Nee

11.Heeft perioden met pijn bij het plassen

Ja/Nee

12.Heeft ooit bloed bij de urine gehad

Ja/Nee

13.Heeft ooit een urineweginfectie doorgemaakt

Ja/Nee

14.Komt ‘s nachts uit bed om te drinken

Ja/Nee

15.Slaat regelmatig dagen over met ontlasting

Ja/Nee

16.Heeft alleen een nat plekje in bed

(d.w.z. geen kleddernat bed) Ja/Nee